Organizacyjne   Statut


Temat Odpowiedzi Aktywność
Minimalny interwał czasowy terminów walnego zwyczajnego

Link do PR-a: https://github.com/hakierspejs/statut/pull/28 Podczas dyskusji wiele razy padła sugestia, że prawdopodobnie nie powinno być możliwości ustalenia drugiego terminu zwyczajnego walnego zebrania członków (tego…

14 25 Październik 2020
Kadencja zarządu

Padł wniosek, żeby otworzyć na ewentualną dalszą dyskusję temat kadencji zarządu w HSŁ. Głosujemy nad tym pull requestem: https://github.com/hakierspejs/statut/pull/13 Czy popierasz skrócenie kadencji zarządu do 1 roku…

4 21 Październik 2020
Minimalne wyprzedzenie ogłoszenia walnego nadzwyczajnego

Dyskusja na temat tego pull requesta: Czy popierasz zmianę zapisu w statucie tak, żeby były wymagane minimum dwa dni robocze wyprzedzenia przed ogłoszeniem zebrania walnego nadzwyczajnego oraz minimum dwa dni odstępu …

2 21 Październik 2020
Cele stowarzyszenia

Podczas ostatniego spotkania statutowego na mumble doszliśmy do podpuntku “cele stowarzyszenia” i postanowiliśmy to poddać pod dyskusję na forum. Padła propozycja, żeby dopisać punkty związane z szeroko pojętą wolnością …

6 21 Październik 2020
O kategorii Statut 1 29 Wrzesień 2020
Wprowadzanie nowych osób 13 14 Październik 2020
Statut HS Pomorze 1 14 Październik 2020
Kwestia nazwy: Hakierspejs czy Hackerspace Łódź 18 2 Październik 2020
Członkowie wspierający 6 29 Wrzesień 2020