Minimalne wyprzedzenie ogłoszenia walnego nadzwyczajnego

Dyskusja na temat tego pull requesta:

Czy popierasz zmianę zapisu w statucie tak, żeby były wymagane minimum dwa dni robocze wyprzedzenia przed ogłoszeniem zebrania walnego nadzwyczajnego oraz minimum dwa dni odstępu między terminami zebrań walnych nadzwyczajnych?

  • Tak
  • Nie

0 głosujących

Zmerdżowane.