O kategorii Statut

  • Czemu ma służyć ta kategoria? Dlaczego ludzie powinni wybierać tę kategorię?

Kwestie organizacyjne, które wynikły w trakcie analizy statutu.

  • Czym się różni od innych kategorii, które już mamy?

W sumie, jest to doprecyzowanie kategorii “organizacyjne”.

  • Co powinny zawierać tematy znajdujące się w tej kategorii?

Najlepiej byłoby mieć link do pull requesta na Githubie ws. statutu.

  • Czy potrzebujemy tej kategorii? Czy możemy ją połączyć z jakąś inną kategorią, lub podkategorią?

Meh.