Spejsowy wyjazd do HS Pomorze?

Nie chciałby ktoś wybrać się w najbliższym czasie do jakiegoś innego HS-u w odwiedziny?
Poza naszym w sumie miałem okazję być tylko w HSWaw…