Zdalne walne po Covidzie

Głosowanie w kontekście tego: Założenie stowarzyszenia - #19 przez kpc21

Czy chcemy móc robić zdalne walne, jak się skończy Covid?

  • Tak
  • Nie

0 głosujących

Jeśli tak, trzeba zrobić zmianę w statucie. Sugeruję usunięcie zapisu informującego o organizacji wszystkich zebrań w siedzibie stowarzyszenia i zastąpienie zapisami w stylu:

Walne zebranie członków odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia [tu zwracam uwagę na to, że siedzibą nie jest lokal, tylko miasto] lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W zawiadomieniu o mającym się odbyć walnym zebraniu, wskazuje się czas, w którym ma odbyć się zebranie oraz:

  • w przypadku zebrania odbywającego się w siedzibie Stowarzyszenia: lokalizację zebrania,
  • w przypadku zebrania przeprowadzanego z użyciem środków komunikacji elektronicznej: informację o sposobie dołączenia do zebrania oraz o drodze kontaktu w razie problemów technicznych z dołączeniem do zebrania.

Ankietę ustawiam bez deadline’u – zobaczymy, ile głosów uda nam się zdobyć do wtorku 27 października wieczorem.

PR-a jeszcze nie robię, zrobię dopiero po naniesieniu bieżących zmian w statucie.

1 polubienie